Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 2 Počet nájdených záznamov: 2

Všeobecná agenda

Materská škola Priepasné
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Všeobecná agenda

Obec Priepasné
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.