Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 3 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 3

Akreditácia orgánov posudzovania zhody

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava
Služba umožňuje podať elektronicky žiadosť o akreditáciu orgánu posudzovania zhody. Podať elektronickú žiadosť o akreditáciu môže len registrovaný žiadateľ. Služba umožňuje zaregistrovanému subjektu získať informácie o aktuálnom stave akreditačného procesu od žiadosti až po rozhodnutie a informácie o všetkých žiadostiach a službách subjektu. Elektronickú žiadosť možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom resp. vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne SNAS.

Overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava
Služba umožňuje podať elektronicky žiadosť o overenie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (SLP). Podať elektronickú žiadosť o overenie dodržiavania zásad SLP môže len žiadateľ registrovaný v Akreditačnom informačnom systéme (AIS). Služba umožňuje zaregistrovanému subjektu získať informácie o aktuálnom stave procesu overenia dodržiavania zásad SLP od žiadosti až po rozhodnutie a informácie o všetkých žiadostiach a službách subjektu. Elektronickú žiadosť možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom resp. vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne SNAS.

Všeobecná agenda

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.