Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 2

Akreditácia orgánov posudzovania zhody

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava
Služba umožňuje podať elektronicky žiadosť o akreditáciu orgánu posudzovania zhody. Podať elektronickú žiadosť o akreditáciu môže len registrovaný žiadateľ. Služba umožňuje zaregistrovanému subjektu získať informácie o aktuálnom stave akreditačného procesu od žiadosti až po rozhodnutie a informácie o všetkých žiadostiach a službách subjektu. Elektronickú žiadosť možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom resp. vytlačiť, podpísať a doručiť do podateľne SNAS.

Všeobecná agenda

Slovenská národná akreditačná služba Karloveská 63, Bratislava
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.