Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 2

Publikovanie informácií Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Publikovanie informácií RÚVZ Vranov nad Topľou na webových stránkach RÚVZ Vranov nad Topľou. Na web stránkach sú publikované: aktuality z epidemiologickej situácie, informácie o nebezpečných výrobkoch, mesačné informácie o aktivitách úradu v hygienickej a epidemiologickej činnosti, zoznam objednávok a faktúr, register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, informácie o činnosti a odborné informácie jednotlivých oddelení úradu, kvalita vôd na kúpanie počas kúpacej sezóny, tlačivá na stiahnutie, sadzobníky poplatkov za odborné úkony, publikovanie edukačných materiálov verejnosti na stiahnutie, informácie pre cestovateľov do zahraničia, vybrané demografické ukazovatele, ďalšie užitočné informácie pre verejnosť v problematike ochrany a podpory zdravia.

Všeobecná agenda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.