Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 2

Publikovanie informácií Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Publikovanie informácií o činnosti a pôsobení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne na jeho webovom sídle. Na stránke úradu je možné nájsť napr. Výskyt infekčných ochorení v regióne Trenčín, Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach, Informácie o výskyte škodlivých výrobkov a iné.

Všeobecná agenda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.