Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 9 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 9

Podávanie odvolania voči rozhodnutiu orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Táto koncová služba poskytuje formulár, ktorým fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, môže podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu RÚVZ Michalovce.

Podávanie žiadosti na vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Prostredníctvom tejto služby, môže fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba, požiadať RÚVZ Michalovce o vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti vydaného rozhodnutia.

Podávanie žiadosti o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Táto koncová služba ponúka fyzickej osobe, podať žiadosť o opakované overenie (opakovanú skúšku) odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na RÚVZ. Úspešné overenie odbornej spôsobilosti je podmienkou pre vydanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávenie epidemiologicky závažných činností fyzickej osobe.

Podávanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Koncová služba prostredníctvom formulára zabezpečuje overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zmysle § 15 zákona č. 355/2007 Z.z.

Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
Táto koncová služba poskytuje formulár, ktorým fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba môže žiadať RÚVZ Michalovce o vydanie rozhodnutia podľa §13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., pre oblasť, ktorá je konkretizovaná vo formulári.

1 2 z celkovo 2 strán.