Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 19 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 19

Doplnenie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doposlanie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok; Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v prípade že objem príloh je nad 50MB. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie doplnenia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Formulár na doplnenie a zaslanie je univerzálny pre rôzne druhy doplnenia informácií či dokumentov k žiadosti projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Podávanie identifikačného listu pre priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie identifikačné listu pre priame podpory. Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie žiadostí o priame podpory formou jednotnej žiadosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., 36/2015 Z. z. a 75/2015 Z. z.. Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

1 2 3 4 z celkovo 4 strán.