Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 28 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 28

Doplnenie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doposlanie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok; Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie žiadosti o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie doplnenia k žiadostiam pre projektové podpory Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doplnenie žiadosti pre projektové podpory. Formulár na doplnenie a zaslanie je univerzálny pre rôzne druhy doplnenia informácií či dokumentov k žiadosti projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie registračného formulára pre priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (registrácia/zmena údajov)

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie registračného formulára pre priame podpory v prípade, že sa jedná o nového prijímateľa (žiadateľa), ktorý nedisponuje identifikačným číslom PPA. Taktiež je možné uvedenou službou požiadať o zmenu/doplnenie údajov už podaného registračného formulára pre priame podpory, resp. požiadať o prístupy do aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA). Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podávanie je potrebné eID a KEP (kvalifikovaný elektronický podpis), tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojím KEP alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie žiadostí na opatrenie dobré životné podmienky zvierat v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podanie žiadosti na opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

1 2 3 4 5 6 z celkovo 6 strán.