Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 33 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 33

Doplnenie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doposlanie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok; Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie žiadosti o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie agendy priamych podpôr v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podanie všetkých potrebných dokumentov (prílohy, oznámenia, žiadosti o úpravu, žiadosti o zmenu a pod.).Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie doplnenia k žiadostiam pre projektové podpory Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doplnenie žiadosti pre projektové podpory. Formulár na doplnenie a zaslanie je univerzálny pre rôzne druhy doplnenia informácií či dokumentov k žiadosti projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie žiadostí o priame podpory formou jednotnej žiadosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., 36/2015 Z. z. a 75/2015 Z. z.. Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

1 2 3 4 5 6 7 z celkovo 7 strán.