Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 139 Počet inštitúcií: 4 Počet nájdených záznamov: 280

Diskusné fórum

Obec Valaská (OVM)
Táto eSlužba vytvára moderný virtuálny priestor pre diskusie obyvateľov obce navzájom, či so zástupcami samosprávy. Predmetom diskusií môžu byť aktuálne témy, výmena názorov na riešenia či dianie v obci. Vytváranie elektronických diskusných fór nie je zákonom predpísané, no je možnosťou, ktorú ponúkajú popri štandardných možnostiach diskusie akými sú zhromaždenie obyvateľov obce, či vystúpenia obyvateľov v rámci rokovania obecného zastupiteľstva elektronické prostriedky. Diskusia by mala smerovať k výmene názorov, názorovému zbližovaniu a vytváraniu konsenzuálnych a konštruktívnych riešení komplikovaných, či nejednoznačných otázok a problémov. Aby taká bola, mali by k tomu prispievať všetci diskutujúci.

Diskusné fórum

Obec Valaská Dubová
Táto eSlužba vytvára moderný virtuálny priestor pre diskusie obyvateľov obce navzájom, či so zástupcami samosprávy. Predmetom diskusií môžu byť aktuálne témy, výmena názorov na riešenia či dianie v obci. Vytváranie elektronických diskusných fór nie je zákonom predpísané, no je možnosťou, ktorú ponúkajú popri štandardných možnostiach diskusie akými sú zhromaždenie obyvateľov obce, či vystúpenia obyvateľov v rámci rokovania obecného zastupiteľstva elektronické prostriedky. Diskusia by mala smerovať k výmene názorov, názorovému zbližovaniu a vytváraniu konsenzuálnych a konštruktívnych riešení komplikovaných, či nejednoznačných otázok a problémov. Aby taká bola, mali by k tomu prispievať všetci diskutujúci.

Elektronická úradná tabuľa

Obec Valaská (OVM)
eSlužba, ktorá je elektornickým zrkadlom bežnej úradnej tabule. Úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Elektronická úradná tabuľa

Obec Valaská Dubová
eSlužba, ktorá je elektornickým zrkadlom bežnej úradnej tabule. Úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Elektronické verejné obstarávanie

Obec Valaská (OVM)
Elektronické verejné obstarávanie je riešené v rámci služieb verejného obstarávania predovšetkým prostredníctvom elektronického trhoviska – elektronického kontraktačného systému (EKS). EKS je od 01. 02. 2015 v riadnej prevádzke, pričom od 01. 03. 2015 je povinné pre všetkých verejných obstarávateľov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 56 strán.