Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 2 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 2

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Obec Cífer
Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa VZNIKU daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní psa staršieho ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie.

Všeobecná agenda

Obec Cífer
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.