Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 64 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 64

Ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia (fyzická osoba)

Mesto Stupava (OVM)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia podať hlásenie.

Ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia (právnická osoba)

Mesto Stupava (OVM)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia podať hlásenie.

Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (fyzická osoba)

Mesto Stupava (OVM)
Poplatník je povinný ohlásiť mestu povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do jedného mesiaca odo dňa vzniku platiť poplatok.

Ohlásenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (právnická osoba)

Mesto Stupava (OVM)
Poplatník je povinný ohlásiť mestu povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do jedného mesiaca odo dňa vzniku platiť poplatok.

Ohlásenie zániku činnosti ubytovacieho zariadenia (fyzická osoba)

Mesto Stupava (OVM)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia podať hlásenie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z celkovo 13 strán.