Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 3 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 3

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie FO

Mesto Banská Bystrica (OVM)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie PO

Mesto Banská Bystrica (OVM)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane.

Všeobecná agenda

Mesto Banská Bystrica (OVM)
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.