Ústredný portál verejnej správy

Vzorky elektronických podpisov

Vzorky vytvárané Centrálnou elektronickou podateľňou

 

1. Vzorky vytvárané Centrálnou elektronickou podateľňou do 9. 1. 2018:

(Technická informácia: Do 9. 1. 2018 boli XML súbory nachádzajúce sa v adresári META-INF v štruktúre ASiC-E súboru vytvárané s tzv. "BOM".) 

2. Vzorky vytvárané Centrálnou elektronickou podateľňou od 10. 1. 2018:

Oba súbory obsahujú nasledovné vzorky:

 

Vzorka ASiC č. 1

Podpísaný 1 XML súbor s údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára "Všeobecná agenda - rozhodnutie" 

Vzorka ASiC č. 2

Spoločne podpísané 2 súbory:

  • XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára "Všeobecná agenda - rozhodnutie"
  • PDF súbor

Vzorka ASiC č. 3

Obsahuje dva podpisy nad rôznymi objektami. 

Podpis 1: Spoločne podpísané 2 súbory

  • XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára "Všeobecná agenda - rozhodnutie" 
  • PDF súbor

Podpis 2: Spoločne podpísané 3 súbory: 

  • XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára "Všeobecná agenda - rozhodnutie" 
  • PDF súbor
  • XML údaje vyplnené podľa elektronického formulára "Všeobecná agenda - rozhodnutie" 

Vzorka ASiC č. 4

Podpísaný 1 XML súbor s údajmi vyplnenými podľa elektronického formulára "Doručenka".