Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Podrečany

Základné údaje
Obec leží pri vyústení doliny Kriváňa do Lučenskej panvy. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1393 ako Potruchan. Chotár tvoria treťohorné uloženiny s ostrovčekmi bazaltov, ďalej migmatity, amfiboly a kvarcity, ložisko magnezitu, v lome šesťboké čadičové stĺpce, žilný kremeň. Chotár je zalesnený dubovým a bukovým lesom s bohatou flórou a faunou. Chránené rastliny, ako katalpa bignóniovitá, magnólia veľkokvetá, platany a i sú v parku pri kaštieli. V lokalite hniezdi výr skalný, včelár obyčajný, netopiere a i. V Archeologickej lokalite sa odkryli nálezy z doby kamenne a popolnicové pohrebisko z ml. doby bronzovej. Patril Divínskemu hradnému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a neskôr výrobou fajok. Pracoval tu mlyn a cukrovar. Najstaršie pamiatky v obci sú klas. ev. a. v. kostol z r. 1836 so zvonmi z r. 1890 a z r. 1923, barok. kaplnka najsvätejšej Trojice z 18. stor. a secesný kaštieľ Törökovcov z r. 1893 v pôv. stave. Obec má pamätnú tabuľu venovanú spisovateľovi Michalovi Miloslavovi Hodžovi (1811 - 1870), ktorý tu bol vychovávateľom. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko a iné telocvičné zariadenia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť