Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šalgočka

Základné údaje
Leží na západnom okraji Nitrianskej pahorkatiny v plytkej dolinke potoku Jác, stred obce má 150 m n.m., chotár obce má 140-200 m n.m. Chotár je odlesnená sprašová pahorkatina. Prvá zmienka o obci je z roku 1248, kedy je spomínaná ako "Salgo". V roku 1350 sa ako zemepán uvádza Mikuláš, syn Pavla Čorbu zo Šalgočky. V 16. storočí bol majiteľom obce Michal Šalgay. Obec patrila viacerým zemianskym rodinám, známe sú rodiny Davidovcov, Dezasseovcov, Sándorovcov, Appelovcov a Dessewffyovcov. Davidovci pochádzajúci pôvodom z Turca v obci postavili kostol a barokovú kúriu. V roku 1772 cisárovná Mária Terézia povýšila Karola Dávida so synom Antonom do barónskeho stavu. Z Appelovcov bol najznámejší Gustáv (1804 - 1903). Tento popredný poľnohospodársky odborník preslávil Šalgočku chovom ušľachtilých arabských plnokrvných koní, bernského plemena hovädzieho dobytka, ako aj chovom oviec Merino. Podľa súpisu z roku 1869 tu choval 32 koni a 400 šľachtených ovcí. Založil mliečne hospodárstva na majeri Hetméň pri Šali, v Poľnom Kesove a Šalgočke, ktoré patrili medzi prvé tohto druhu na Slovensku. V roku 1598 bolo v obci zdanených 16 domov, 12 v roku 1600, a v roku 1601 len 8 domov. To isto súviselo s plienením Turkov na Slovensku. V roku 1715 sa spomínajú v obci vinice a 7 domácností. Podľa urbárskeho súpisu z roku 1769 mala obec 10 sedliakov, 45 želiarov a 7 podželiarov. V roku 1787 narátali sčítací komisári v obci 38 domov s 263 obyvateľmi, 41 domov a 287 obyvateľov v roku 1828, z ktorých bolo 282 katolíkov a 5 židov. V roku 1900 mala obec 326 obyvateľov a 45 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a prácou na veľkostatkoch. Obec si zachovala poľnohospodársky charakter aj po roku 1918. V roku 1971 ju pričlenili k obci Zemianske Sady. Od roku 1991 je opäť samostatnou obcou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť