Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Drienovec

Základné údaje
Obec leží v doline Drienovca v juhozáp. časti Košickej kotliny. Na juhu úrodná nížina, severozáp. CHKO Slovenský kras, vápencová jaskyňa spojená podzemnou riekou s Jasovskou jaskyňou. V jaskyni nálezy bukovohorskej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá pís. zmienka z r. 1255 (Sumugy). V 1. pol. 14. stor. kráľovská dedina osídlená nemeckými hosťami z Moldavy. Od r. 1349 v majetku šľachty, v dedine kostol a dva mlyny, prevaha maďarského obyv. R. 1427 mal 76 usadlostí. R. 1446 obsadená kapitánom Jánom Jiskrom z Brandýsa. R. 1710 väčšina obyv. zomrela na následky moru, r. 1831 postihla obec cholerová epidémia. R. 1777 územie dediny darované rožňavskému biskupstvu Máriou Teréziou. Tradičné remeslá: tesárstvo, murárstvo, pečenie praclíkov. V 2.pol. 19. stor. v prevádzke uhoľná baňa, kameňolomy. V r. 1892 postavená žel. stanica., preprava dreva z planiny Miglinc. Kon. 19. a zač. 20. stor. hojne navštevované drienovské kúpele, v súčasnosti nevyužívané. R. 1905 otvorené potravné družstvo Hangya. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Pri prechode frontu 2. svet. vojny a následne odvlečením občanov na nútené práce do ZSSR ťažké materiálne (vrátane vyhorenia kat. kostola) a ľudské straty. Vodovod postavený r. 1966, nový kultúrny dom r. 1970, plynofikácia obce r. 1992. Rím. kat. barok. - klas. kostol sv. Martina z Tours z r. 1780, kaplnka Panny Márie. Kaštieľ v klas. slohu postavený r. 1780 rožňavským staviteľom J. Mayerom, r. 1838 rozšírený o kaplnku. V parku kaštieľa krasová vyvieračka. Rím. kat. far. úrad. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Folklórny súbor Drienovec, ZO Csemadok. V obci želez. stanica. Člen mikroregiónu Údolie Bodvy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť