Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jovice

Základné údaje
Obec leží v Rožňavskej kotline na nive rieky Čremošná. Chotár má na nive rovinný a smerom na Silickú planinu pahorkatinný až vrchovinný charakter. Je zalesnený dubovo-hrabovým porastom a na svahoch bukom. Obec vznikla na území panstva Krásna Hôrka na rozhraní 13. - 14. stor. Prvá zmienka o obci pod menom Pachapataka je z r. 1352. V r. 1427 tu mali Bebekovci 19 usadlostí. V 16. stor. bola dosídlená valachmi. V r. 1773 tu žilo 22 urbárnikov, 11 želiarov a 8 valachov. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. V čase druhej svetovej vojny tu bolo zostrelené americké vojenské lietadlo. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a pastierstvom. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v priemysle, obchode, stavebníctve a doprave. V obci sa nachádza murovaná zvonica z prelomu 17. - 18. stor. a rodinný dom s pamätnou tabuľou, venovanou významnému právnikovi a liečebnému pedagógovi Andrejovi Cházarovi (1745 - 1816).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť