Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrádok

Základné údaje
Leží 12,5 km JV od Nového M. nad Váhom. Zvyšky slovanského hradiska z veľkomoravského obdobia. Nález kameňa s runovým písmom v lokalite Háj. Obec pod hradom Tematín sa spomína prvýkrát r. 1246 ako Harranuk. Existencia stredovekého obranného hrádku, odkiaľ obec odvodila svoje meno, doložená v listine z r. 1348 - malá pevnosť stála na strmej vyvýšenine, dodnes nazývanej Hradište. Kopaničiarske osídlenie obce už v 16. stor. valašskými kolonistami, keď Tematín patril Thurzovcom. Trvalo obývané boli: Balšanova kopanica, Horňákova kopanica, Pavlusova, Lackova, Škudlova, i Papierna dolina, kde v 19. stor. existovala papiereň. Mikuláš Bercsényi, priateľ a hlavný veliteľ vojsk Františka Rákócziho II. sa na Tematíne narodil (1665). Za povstania cisárske vojská hrad v r. 1710 dobyli a spustošili, odvtedy v ruinách. Dnes prístup na hrad z Hrádku alebo menej náročnou trasou z Bezovca, turistického strediska. V obci sa nachádza barokovo - klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, z r. 1729, na mieste staršieho kostola. Cyklotrasa Hrádockou dolinou, rozvoj regiónu pomocou agroturistiky. V obci PD, pošta.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť