Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kostolné

Základné údaje
Obec leží vo V časti Myjavskej pahorkatiny, 5 km J od Starej Turej, v doline potoka Kostolník. Pahorkatinný povrch chotára, s hnedými lesnými pôdami, chotár zalesnený listnatým lesom. Prelína sa tu horská vegetácia s teplou a suchomilnou panónskou vegetáciou, rozšírenie výskytu vodného rastlinstva živočíšstva umožnila existencia vodných nádrží Dubník.

Žiarové pohrebisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1392, kedy sa spomína v súpise čachtického panstva pod názvom Koztolna. Zaoberali sa poľnohosp., chovom dobytka a tkáčstvom, obchodovaním s maslom, syrom a pod. JRD Kostolné zal. v r. 1950. V r. 1955 sa od obce odčlenilo viac kopaníc (Hrašný Vrch s osadami) a vytvorili samostatnú obec Hrašné, matrične patriacu naďalej pod Kostolné. Väčšina obyv. za socializmu pracovala v priem. závodoch na Myjave, v Starej Turej, Novom Meste nad Váhom. Kostolné patrilo v 16. stor. do fílie k Čachticiam, od r. 1578 k Vaďovciam, kde bol postavený rím. kat. kostol v r. 1424 - 27. Keď ho odobrali evanjelikom, od r. 1733 chodievali do ev. kostola do Krajného, neskôr do artikulárneho kostola v Prietrži. Kostol ev. tolerančný bol postavený v r. 1784, potom fara i škola, r. 1804 ku kostolu pristavaná veža a osadené dva zvony. Nová fara v r. 1846. Pôsobili tu rektori J. Sidor, Š. Medvecký a J. Záhon, ktorý bol vychovávateľom dcér M. Beňovského. Štúrovec J. Trokan, priateľ Ľ. Štúra, básnik, ev. senior. V chotári je skalné bralo "Štúrova skala", na ktoré r. 1848 vystúpil počas návštevy J. Trokana Ľ. Štúr s Hurbanom a Hodžom. V obci sa nachádza MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko, ev. a. v. farský úrad.
M. č.: babulicov vrch, kostolné.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť