Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Radvaň nad Laborcom

Základné údaje
Leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 226 m. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvaňské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379. Časť dediny patrila zemanom zo Zbudze, časť šľachticom Drugethovcom. Drevený pravoslávny kostol tam stál od 14. storočia. V roku 1600 bolo v Radvani 21 poddanských domov, dva domy šoltýsov, dom farára a kostol. Neskôr obyvateľov ubúdalo. Okolo roku 1715 sídlisko nejestvovalo. V obnovenej dedine v roku 1720 už hospodárilo 20 poddanských domácností a v dedine bol aj mlyn. V roku 1828 bolo v Nižnej Radvani 20 domov a 155 obyvateľov, vo Výšnej Radvani bolo 61 domov a 463 obyvateľov. Kostol vo Vyšnej Radvani pochádza z roku 1791. Nižný Harbok založili pravdepodobne v druhej polovici 14. storočia. Prvý písomný doklad o ňom je z roku 1405. Dedina bola majetkovou súčasťou panstva Zbudza. V roku 1600 mal Nižný Harbok obývaných 5 poddanských domov. Obyvatelia neskôr sídlisko opustili. Po obnovení dediny mal Nižný Harbok v roku 1715 už 17 poddanských domácností, avšak v roku 1720 len 6 domácností. K dedine patril aj mlyn.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť