Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Michaľany

Základné údaje
Ležia v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 129 m. Predpokladá sa, že sídlisko vzniklo v 11. až 12. storočí okolo kostola Svätého Michala. Najstarší doklad o dedine je z r. 1252. Okolo r. 1440 v dedine hospodárilo do 20 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 14 poddanských domov. Neskôr obyvatelia dedinu opúšťali. Okolo rokov 1715 až 1720 tam poddanské obyvateľstvo nežilo, iba niekoľko zemianskych rodín, v r. 1828 bolo 76 domov a 562 obyv., v r. 1900 bolo 571 obyv., v r. 1970 1531 obyv. V r. 1938 obec pripadla k Maďarsku. Významnou udalosťou po 2. svetovej vojne bolo zriadenie Meštianskej školy v r. 1946, ktorej pokračovaním bola Nižšia stredná, Osemročná a neskôr Základná škola v Michaľanoch. V r. 1949 bolo v obci založené JRD. Významné budovy: Jednota, reformovaný kostol, zdravotné stredisko s lekárňou, budova Polície, 6 pavilónov učební, športový areál školy, na sídlisku bolo vybudovaných 24 jedno a dvojposchodových podnikových a družstevných bytoviek V r. 1992 bola ukončená výstavba gr. kat. a v r. 1996 výstavba rím. kat. kostola. Starý rím. kat. kostol z r. 1785 bol zbúraný. Odstránené boli aj lipy a gaštany, ktoré rástli pri kostola. Odstránené boli od kostola aj hroby majiteľov obce Jána Nedeckého a Pavla Battu, ktorí ako horliví katolíci boli pochovaní pod lipami pred kostolom. Okrem spomínaných novostavieb bytoviek a rodinných domov zmodernizovali a renovovali si občania pôvodné domy. Dokončená je v súčasnosti kanalizácia, vodovod, plynofikácia a zriadilo sa v obci viac súkromných predaní a iných služieb. Michaľany majú v súčasnosti charakter malého mestečka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť