Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bátovce

Základné údaje
Starobylá obec, v 13. - 14. stor. kráľovské mesto, do 19. stor. mestečko. Nachádza sa 13 km na SV od Levíc, v doline Sikenice, v centre Bátovskej kotliny. Existovali už v prvej pol. 11. stor. Bátovce boli centrom jedného z panstiev uhorských kráľovien. Prvá hodnoverná písomná zmienka o Bátovciach je až z r. 1267 (Terra Bat). V 14. stor. boli Bátovce významným regionálnym, administratívnym a obchodným centrom s rozvinutou mestskou samosprávou. V období tureckých vojen, v 16. - 17. stor. boli Bátovce obchodným a správnym centrom. V Bátovciach sa v tom čase konali aj generálne kongregácie Hontianskej stolice a sídlili tu stoličné úrady. Prvé údaje o cechoch sú z pol. 16. stor. (obuvníci, 1548). V r. 1683 sa tu odohral konflikt medzi evanjelikmi a katolíkmi, ktorým nemecké vojsko pomohlo násilím zabrať kostol. Kostol ostal katolíkom iba do r. 1705, keď ho získali opäť evanjelici. V Bátovciach bol v r. 1741 mlyn na potoku Sikenica, v r. 1770 už štyri. Obyv. sa okrem poľnohosp. a vinohradníctva zaoberali remeslami. V r. 1793 sem bol z Pukanca premiestnený poštový úrad. Na začiatku 19 stor. tu pôsobil ev. farár Samuel Čerňanský (1759 - 1809), významná osobnosť slovenského národného obrodenia. V r. 1873 tu bol postavený nový ev. kostol v neogotickom štýle. Koncom 19. stor. tu vznikla aj židovská náboženská obec. Pred 1. svet. vojnou tu ako lekár pôsobil Albert Škarvan (1869 - 1926), národovec, spisovateľ a pacifista. V r. 1943 bola k obci pripojená susedná dedinka Jalakšová (prvá pís. zmienka 1391). V 40-tych až 80-tych rokoch 20. stor tu existoval potravinársky priemysel, mliekáreň (výroba masla a syrov), dopravný závod ČSAD (garáže autobusov) a JRD (1949 - 1990). V obci pôsobí obecný úrad, existuje tu ZŠ, MŠ, kultúrne stredisko, obecná knižnica, dva farské úrady (rím. kat. a ev. a. v.), PD, pekáreň a niekoľko menších živností.
M. č.: bátovce, jalakšová.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť