Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Orovnica

Základné údaje
Leží na vých. svahu Pohronského Inovca a v doline Hrona. Písomne sa uvádza v r. 1209 (Varanza), patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1565 ostrihomskej kapitule a v r. 1601 rodine Dóczyovcov. Pre nedostatok pitnej vody sa časom stala napriek viacerým pokusom neobývanou. Až v 2. pol. 17. stor. sem prilákalo rúbanie lesa ďalších osadníkov, ktorí sa tu už usadili natrvalo, zaoberali sa poľnohosp. a drevorubačstvom. Nedostatok pitnej vody sa odstránil zavedením vodovodu po r. 1945. Kostol sv. Jána Boscu bol postavený v r. 1935. Pred obcou pri ceste je situovaná voľná soška Piety z 2. pol. 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť