Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Staré Mesto

Staré mesto
Mestská časť Staré mesto zahŕňa historické jadro mesta a priľahlé štvrte, ktoré voľakedy tvorili predmestia starej Bratislavy. Jej južnou hranicou je tok rieky Dunaj. Je zároveň najhustejšie obývanou mestskou časťou s hustotou obyvateľstva 4790 obyv. na km2.

Vznikla postupnou integráciou a urbanistickým prepojením viacerých samostatných častí, akým bolo niekdajšie kráľovské mesto, privilegované mestečko Bratislavské Podhradie a osady Krásna Ves (Schöndorf) a Blumenau.

Do obvodu Starého mesta patria najatraktívnejšie časti Bratislavy, ktoré sú po ukončení veľkých rekonštrukčných prác v 90. r. 20. stor. veľkým lákadlom pre domácich a zahraničných turistov. Sídlia tu najdôležitejšie centrálne úrady a kultúrne inštitúcie akými sú ministerstvá, úrad vlády, Národná banka Slovenska, Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum a galéria, ale aj prezident a Národná rada Slovenskej republiky, zahraničné zastupiteľstvá a konzuláty. V centre mesta si vybudovali svoje sídlo významné zahraničné i domáce firmy, finančné a bankové inštitúcie, takže niektoré časti Starého mesta postupne nadobudli moderný a reprezentačný vzhľad. Celá sieť úradov a podnikateľských subjektov poskytuje množstvo pracovných príležitostí najmä pre kvalifikovanú pracovnú silu. Preto je táto mestská časť aj z hľadiska zamestnanosti mimoriadne atraktívnym a vyhľadávaným priestorom. Vzhľadom na ešte stále stúpajúci záujem domácich a zahraničných podnikateľských subjektov, urbanistický rozvoj predstavuje pre Staré mesto veľkú perspektívu, najmä v oblasti rekonštrukcie a modernizácie starších objektov a vo výstavbe nových administratívno-obchodných priestorov na doposiaľ nezastavaných a nevyužitých plochách. S ním je však spojený aj značný nárast cien nehnuteľností a stavebných pozemkov, ktoré sa už dávnejšie dostali i na úroveň ostatných svetových metropol. Táto tendencia však vedie k postupnej zmene sociálnej štruktúry obyvateľstva, takže menej solventné spoločenské vrstvy postupne túto mestskú časť opúšťajú a nahradzujú ich osoby finančne a ekonomicky nadpriemerne situované veľmi často zahraničného pôvodu. Mestská časť Staré mesto však zostane najdôležitejším turistickým priestorom celej Bratislavy, k čomu prispieva aj rýchlo sa rozvíjajúca osobná doprava po Dunaji. Na tejto báze sa postupne skvalitňuje a doplňuje sieť služieb a turistickej infraštruktúry, vrátane perspektívnej výstavby moderných centier obchodu, kultúry a zábavy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť