Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrubá Borša

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom. Obec sa vyvinula v chotári obce Borša, písomne doloženej v r. 1244 (Borsa) na majetku tunajších zemanov, ktorým patrila do 16. stor. Obec sa rozdelila na osady: r. 1470 Dolná Borša, r. 1471 Stredná Borša a r. 1545 Horná Borša. Tieto sa opätovne zlúčili do pol. 19. stor. Od 16. stor. tu mali majetky rod. Csorbovcov, Szüllöovcov, Ollétejediovcov, Györgyfiovcov a i., v 18. stor. Szüllöovcov, Farkasovcov, Pethöovcov, v 2. pol. 19. stor. Glücher. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohosp. V súčasnosti je obec známa krytou konskou jazdiarňou. Miestna časť: Dolná Borša je doložená v r. 1360 - 69 (Also Borsa), Stredná Borša v r. 1470 (Kezepborsa), Horná Borša v r. 1471 (Felborsa) a Malá Borša v r. 1808 (Kis Borsa).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť