Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vlachovo

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria na nive a náplavovom kuželi rieky Slaná. Východná časť chotára má charakter nižšej hornatiny. Západná časť sa rozprestiera na nižšej hornatine a vrchovine a je zalesnená. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1427 ako Alahpathaka, mala 40 usadlostí a patrila štítnickým Bebekovcom. Vznikla ako banícka osada. V 15. stor. sa v obci usídlili valasi a v r. 1566 ju spustošili Turci. Od konca 16. stor. patrila panstvu Krásna Hôrka. V 17. stor. tu pracovali 2 hámre na železo. Začiatkom 19. stor. tu boli činné 4 slovenské pece a 4 hámre. V r. 1843 dal D. Andrássy postaviť vysokú pec (huta Karol na Maši), ktorá pracovala až do konca 19. stor. Obyv. sa zaoberali baníctvom, prácou v hámroch, pastierstvom, poľnohosp. a ťažbou dreva. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v baníctve, priemysle, poľnohosp., doprave, obchode a službách a lesníctve. V obci je ZŠ pre 1. - 4. ročník, nachádza sa tu got. ev. a. v. kostol prestavaný a rozšírený v r. 1870 a klas. kaštieľ Andrássyovcov z pol 18. stor. rekonštruovaný na expozíciu z histórie obce a bývalé Andrássyovské rybníky s grófskou ľadovňou. Pôsobil tu v r. 1608 básnik Matúš Roškovecius. Na veľmi dobrej úrovní tu pracuje už niekoľko rokov Folklórny súbor Stromíš. Nachádza sa tu letné kúpalisko s turistickou ubytovňou. Poľnohosp. družstvo obhospodaruje aj pôdu obcí Gočovo a Kobeliarovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť