Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ardovo

Základné údaje
Obec leží na Z okraji Silickej Planiny v NP Slovenský kras. V Dlhoveskej doline sa nachádza zatiaľ verejnosti nesprístupnená Ardovská jaskyňa. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1243 pod názvom Erdes, ako majetok Bebekovcov. V stredoveku boli v chotári obce bane na olovo. Od pol. 16. stor. bola obec pod tureckou nadvládou. V r. 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali chovom oviec a pálením uhlia. V súčasnosti sú zamestnaní v poľnohosp., priemysle, doprave, obchode a službách. V obci sa nachádza kultúrna pamiatka ev. a. v. kostol z r. 1788 pôvodne bez veže, ktorá bola pristavaná až v r. 1928. V katastri obce sa nachádza zatiaľ verejnosti neprístupná Ardovská jaskyňa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť