Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bočiar

Základné údaje
Obec leží v juž. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, hnedozeme. Nálezy z neolitu a ml. doby rímskej, doložené slovanské osídlenie. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1249 (Boltsschar), v 14. stor. sa spomína kostol zasvätený bl. Imrichovi. R. 1427 mal 8 usadlostí. V 14. - 15. stor. v majetku zemanov. Po vyrabovaní obce Turkami r. 1652 nastal prílev slovenského obyv. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. V r. 1960 - 1990 súčasť obce Hutníky. Rím. kat. kostol sv. Imricha z r. 1773. Fil. rím. kat. far. úrad Haniska, fil. gr. kat. far. úrad Belža. Autobusová zastávka. Priemyselný areál Bočiar.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť