Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrochoť

Základné údaje
Leží na severozápadných svahoch pohoria Poľana pri prameni Hrochoťského potoka. Rozsiahly chotár má mimoriadne pretiahnutý tvar. V Hrochoťskej doline je na riečnej nive sopečný Bátovský balvan, ako aj projektovaný chránený prírodný výtvor Jánošíkova jaskyňa. Chotár odvodňuje potok Hučava s prítokmi. Názvy obce: r. 1424 Horhagh, r. 1479 Horhagh aliter Chrochot, r. 1507 Rochod, r. 1519 Hrohok, r. 1521 Hrochott, r. 1786 Hrochot, r. 1920 Hrochoť, r. 1927 Hrochoč a maď. Horhát. Obec vznikla zač. 15. stor. Podľa výsadnej listiny z r. 1479, ktorá nadväzuje na stratenú staršiu, boli Hrochoťania kráľovskými poľovníkmi a mali charakter slobodníkov. Ich povinnosťou bol spočiatku len lov zveri pre panovníka a vígľašského kastelána. V r. 1688 im už urbár prikázal konať i drábsku a kuriérnu službu, a pomocné práce na vígľašskom hrade. V r. 1595 sa pokúšali banskobystrickí podnikatelia Wolf a Albert o ťažbu zlata v chotárnej časti V zlatom kúte. V 18. a 19. stor. sa Hrochoťania zaoberali aj výrobou šindľov a reziva a obchodom s obilím. Základným zamestnaním bola práca v lese, furmančenie, chov dobytka a poľnohosp. Najstaršou pamiatkou v obci je kostol z r. 1830. Klasic. kaplnka sv. Martina je z r. 1857, pamätný dom - ev. fara (pôsobisko A. Sládkoviča) a pomník padlým hrdinom. V r. 1575 sa v obci narodil Izák Abrahamides, spisovateľ a prekladateľ. Ako ev. farár tu pôsobil od r. 1847 do r. 1856 A. Sládkovič, básnik. V Hrochoti pôsobil aj Ľudo Ondrejov, básnik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť