Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rovinka

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v záp. časti Žitného ostrova na jeho st. štvrtohornom jadre. Obec vznikla zlúčením dvoch samostatných obcí: Dolná Čela a Horná Čela. Dolná Čela vznikla v chotári obce Čela, doloženej z r. 1235 - 1270. Spomína sa r. 1274 (Churle), patrila viacerým zemians. rodinám, v 14. stor. získalo časť ostrihomské arcibiskupstvo, v 16. stor. časť vlastnila rod. Farkasovcov, neskôr majetky vlastnili rod. Udvarnokyovcov, Klobušických, v 19. stor. Pálffyovcov a Brogyániovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. V r. 1913 bola zlúčená s obcou Horná Čela. Horná Čela vznikla v chotári obce Čela, spomína sa r. 1532 (Chellye). Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. V r. 1913 bola zlúčená s Dolnou Čelou. V obci sa nachádza kaštieľ, klas., neskôr prestavaný. Kostol najsv. Trojice, klas., s barok. prvkami pochádza z r. 1798.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť