Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prusy

Základné údaje
Obec sa nachádza v SV časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pozdĺž strednej časti ľavostranného prítoku Bebravy. Chotár tvoria treťohorné uloženiny pokryté sprašovými hlinami. Prusy ležia 6 km SV od okresného mesta. Obec sa spomína už v r. 1208, pri vymedzení chotára nitrianskeho biskupstva, kde sa uvádza cesta vedúca z Prus. Súčasťou obce Prusy je Uhrovica, spomínaná v r. 1389 ako Uhrowicha, majetok uhrovského panstva. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., za 1. ČSR pracovali ako zruční tesári, obchodníci s drevom (rodina Krchlíkovcov a i.). JRD zal. v r. 1957, r. 1960 zlúčené s JRD Dubnička. Dnes sú zamestnaní v priemysle, poľnohosp., v súkromnom sektore. V katastri obce je vodná nádrž s možnosťou rybolovu. V obci MŠ, futbalové mužstvo, stolnotenisový oddiel, turistický oddiel. V rozvojovom pláne v rámci mikroregiónu Bánovecko je kanalizácia, plynofikácia škôlky, výstavba nového Domu smútku, úprava obce komunikácie i chodníkov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť