Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Viničné

Základné údaje
Leží v západnej časti Podunajskej nížiny na juhozápadnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Obec sa spomína v r. 1425 (Swaynspoh), patrila panstvu Pezinok. Obyvatelia boli poľnohosp. a vinohradníci. Koncom 19. a zač. 20. stor. sa tu rozšírilo pestré maľovanie stien pitvorov domov pod komínom motívmi nadväzujúcimi na miestne výšivky. Maliarky ohníšť boli aj známe predkresľovaním motívov výšiviek. Maľby ohníšť komponovali na zvislú os, pričom pracovali oboma rukami. Pred 1. svet. vojnou bolo Viničné známe ako výšivkárske a čipkárske stredisko pracujúce pre spolok Izabella. Technika paličkovania čipiek sa sem preniesla zo Šoporne a Jablonice. Z konca 19. stor. sa zachovali aj drevené maľované kríže s podobnými motívmi ako na výšivke.

Renesančný kostol sv. Filipa a Jakuba ml. apošt. bol postavený v r. 1662 a upravený v r. 1727 a 1950. Klas. zvonica pochádza z r. 1839 a klas. prícestný kríž z polovice 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť