Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Spišské Vlachy

Základné údaje
Ktrom pamiatkovým zónam v okrese Spišská Nová Ves patria: Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves a Markušovce. Na Spiši sú najchladnejším miestom, priemerná ročná teplota je pod 6 °C, ročný úhrn zrážok 650 mm. Nadm. výška: 389 m.
Geografia
Ležia v JV časti Hornádskej kotliny, povrch pahorkatinný, v južnej časti sú jaskyne a jazerá na Svätojánskom potoku.
História

Územie dnešného mesta bolo osídlené už v eneolite, potom v dobe bronzovej a ako opevnené hradisko v dobe veľkomoravskej. V ll. - 12. stor. k slovanskému osídleniu prišli kolonisti z Valónska, od ktorých má mesto pomenovanie. Prvá písomná zmienka je z r. 1243. Kráľ Belo IV. potvrdil Spišským Vlachom staršie výsady, podľa ktorých mali správnu, súdnu a majetkovú samosprávu. Spišské Vlachy patrili do Spoločenstva spišských Sasov a vyvíjali sa ako mestečko, v r. 1412 - 1772 boli zálohované Poľsku. V r. 1778 - 1876 boli súčasťou Provincie 16 spišských miest. V r. 1923 bol im odňatý titul mesta, stali sa obcou. Uznesením NR z 28. 4. 1992 boli znovu Spišské Vlachy vyhlásené za mesto.
Demografia
Výhodná poloha mesta - pri "veľkej" ceste tzv. Gemerskej, ktorá spájala Spiš s Dolnou zemou a Poľskom, výrazne prispela rozvoju a obchodnému významu. Konali sa štyri výročné trhy, neskôr týždenné. V 14. stor. existoval mestský hospital sv. Vavrinca. Najväčší rozkvet zažili v 16. až 18. stor. V r. 1770 v meste bolo 150 remeselníkov, najviac ševcov, farbiarov, tkáčov, kamenárov, murárov. Od r. 1786 existovala papiereň. Mesto postihovali časté požiare, možno aj preto bol v roku 1863 založený prvý dobrovoľný požiarny zbor na našom území. Po roku 1900 bol v meste závod na spracovanie ľanu, tehelňa, klampiarska dielňa, fungovala drevená a kamenná píla. Zapojenie na železničnú dopravu pomohlo rozvoju mesta. V r. 1888 zriadená sporiteľňa, v r. 1905 telefónna linka prvá na Spiši, verejné osvetlenie - z vlastnej elektrárne.
Školstvo
Už v roku 1592 existovala evanjelická škola, v 19. stor. mali školu na výchovu dievčat, r. 1931 kuratoriálnu odbornú školu hospodársku (v r. 1941 sa presťahovala do Spišskej Novej Vsi). Knižnica advokáta Hradszkého, založená r. 1845 mala 4322 zväzkov, farská knižnica 3000 zväzkov. Dnes je v Spišských Vlachoch materská škola, tri ZŠ: 1. - 4. roč. štátna, Cirkevná sv. Jána Krstiteľa a Špeciálna základná škola internátna. Mesto plánuje zriadiť učňovskú školu.
Pamätihodnosti
Rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, pôvodne románsky, po prestavbe neskorogotický. Gotická krstiteľnica, krucifix z okruhu Majstra Pavla z Levoče, ostatné zariadenie barokové. Druhý najväčší kostol na Spiši. Ev. kostol je z r. 1787. Dominantou námestia je pôvodne gotická budova bývalej fary a radnice s gotickou vežou z 15. stor. s prístavbou zo 17. stor. - táto časť slúži ako malý slovenský kostol s neskorogotickým hlavným oltárom. Meštianske domy sú renesančné i barokové, zrekonštruovaný je mariánsky barokový stĺp na námestí, pomník P. O. Hviezdoslava, technická pamiatka liehovar a kováčska vyhňa z pol. 19. stor. Historické centrum mesta vyhlásené za pamiatkovú zónu v r. 1992. V Spišských Vlachoch sa narodili: Jozef Daniel Böhm (1794 - 1865), sochár, medailér. Ján Weinhardt (16. stor.), kamenár, sochár. Ján Simonides (1648 - 1708), náb. spisovateľ. František Tondra(1936), spišský diecézny biskup. Študoval tu Juraj Láni (1646-1701), autor cestopisov.
Hospodárstvo
Od roku 1956 je v Spišských Vlachoch skúšobná stanica Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho pre obiloviny a trávy. Pracuje tu poloprofesionálna hydrometeorologická stanica. Každý deň vykonáva meranie - teploty vzduchu, vlhkosť vzduchu, maximálne a minimálne denné teploty, smer, rýchlosť a silu vetra, teplotu vody, sledujú sa zrážky, priemerné ročné zrážky a teplota pôdy .
Infraštruktúra a kultúra
V meste sú dvaja praktický lekári pre deti a a dvaja pre dospelých, zubná a gynekologická ambulancia, pošta, rím. kat. a ev. farský úrad, kultúrny dom, knižnica, sporiteľňa. Ľudová hudba Furmani, Gregovci, gospelová skupina RÉBUS, country skupina ZAHURÁCI, detská hudobná spevácka skupina Vlašanček. Mestský športový klub TATRAN - oddiely: futbalový, hokejový, šachový a stolnotenisový. Turistika a rekreácia - rekreačné stredisko Za huru je pod úpätím náhornej plošiny Galmus - národná prírodná rezervácia - 55 ha, s chránenými drevinami a rastlinami. Pre mladých je zriadený Dom remesiel na rozvíjanie ľudových remesiel. Tradične sa v lete koná konská šou Rodeo na Spiši, súťaže vo western ridingu.

Spišské Vlachy majú družbu s mestami v Poľsku: Gizalki a Timbark, konajú sa spoločné kultúrne a spoločenské akcie.
M. č.: Dobrá Voľa, Spišské Vlachy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť