Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Leštiny

Základné údaje
Ležia v Podchočskej brázde, na rozhraní Chočských vrchov a Oravskej vrchoviny, v doline Leštinského potoka. V obci sa našli archeol. nálezy o osídlení v dobe bronzovej. Obec vznikla v 14. stor., najstaršia písomná zmienka je z r. 1325, spomína sa Leschna, v r. 1361 Lescyna, v r. 1381 Horná Leština a Dolná Leština. V r. 1548 ju dostal do majetku zeman V. Zmeškal. Zmeškalovci zastávali na Orave významné funkcie ako župní úradníci a poslanci. V r. 1688 vybudovali drevený artikulárny kostol, dnes kultúrna pamiatka. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., salašníctvom a chovom plemenných býkov. Tesári z Leštín vyrábali kvalitné vozy a kolesá. Počas SNP obyvatelia pomáhali partizánskym skupinám v Chočskej oblasti. V r. 1949 založili prvé JRD na Orave. Urbár sa stará o lesy a drevoťažbu. Chotár je vhodný pre turistiku a cykloturistiku. Ďalšie pamätihodnosti: Zmeškalovský neskorobarokový kaštieľ z 18. stor., prestavaný v r. 1840, klasicistický kaštieľ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť