Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hýľov

Základné údaje
Obec leží na hornom toku rieky Idy na hranici vých. časti Slovenského rudohoria a severozáp. časti Košickej kotliny. Hnedozeme, illimerizované pôdy. Prvá pís. zmienka z r. 1318. Koncom 14. stor. nálezy striebornej rudy, obec vo vlastníctve kráľa. R. 1427 mal 28 usadlostí, dočasne v majetku zemanov z Geče. Koncom 15. stor. po donácii kráľa Vladislava patril mestu Košice. Počas stredoveku neprerušená kontinuita osídlenia slovenskými obyv. V 18. stor. v obci výroba piva a ťažba železnej rudy na spracovanie v Zlatej Idke. R. 1828 mal 79 domov. V 1. pol. 19. stor. fungoval železný hámor. Počas 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp., prácou na píle. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. Rím. kat. barok - klas. kostol sv. Barbory z r. 1783. Rím. kat. far. úrad, fil. gr. kat. far. úrad Košice II. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť