Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Olšovany

Základné údaje
Ležia v juhových. časti Košickej kotliny na pravej strane Olšavy. Chotár je na jej nive a zväčša v pahorkatine na treťohorných usadeninách. Záp. časť pokrýva dubový les. Chotár má hnedozeme. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1272. Patrila panstvu Trstené pri Hornáde, konc. 14. stor. panstvu prepošstva v Myšli. R. 1427 mala 25 port, r. 1630 odviedla jeden a pol porty deviatku od gazdov a 1 portu od želiarov. R. 1643 prešla do majetku jezuit. kolégia v Košiciach. V r. 1715 - 1720 mala 5 domácností, r. 1772 27 gazdov a 5 želiarov, r. 1828 84 domov a 628 obyv. V r. 1890 - 1910 sa mnohí vysťahovali. Živili sa poľnohosp. V r. 1938 - 1945 patrila Maďarsku. Kostol rím. kat. barok. z r. 1748, postavený na mieste got. z 13. stor. Filiálka rím. kat. far. úradu v Ruskove. Filiálka gr. kat. far. úradu v Zdobe. MŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť