Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Rusovce

Rusovce
Rusovce sú najväčšou mestskou časťou spomedzi troch zadunajských obcí pripojených k Bratislave v r. 1972. Jej územie bolo osídlené už v dobe bronzovej a v 1. stor. n. l. tu Rimania vybudovali jednu zo svojich pohraničných staníc pod menom Gerulata. Rusovce sa v písomných dokumentoch prvýkrát spomínajú v r. 1208, keď tu stál vodný hrad. V 13. stor. tu boli usídlení príslušníci panovníkovej telesnej gardy ruského pôvodu a preto sídlo dostalo názov Rusovce (maď. Oroszvár = ruský hrad). Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom a rybolovom. V 16. stor. sa tu usadili chorvátski utečenci, no prisťahovali sa sem aj nemecké rodiny. V priebehu 18. a 19. stor. boli Nemci v Rusovciach dominantnou národnosťou. Grófska rodina Loňajovcov (Lónyay) si ako vlastníci obce v r. 1840 prestavali niekdajší hrad na kaštieľ v historizujúcom slohu, ktorý sa stal dominantou Rusoviec. Okolo kaštieľa vznikol rozľahlý anglický park. S druhým manželom barónom Elemírom Lóňajom tu až do skončenia 2. svet. vojny žila belgická princezná Štefánia, pôvodne manželka následníka rakúskeho a uhorské trónu Rudolfa, ktorý v r. 1889 za záhadných okolností spáchal samovraždu. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Rusovce stali súčasťou Maďarska. Až na mierovej konferencii v Paríži r. 1946 ju spolu s Jarovcami a Čunovom pripojili k Československej republike. Nemecké obyvateľstvo bolo vysídlené, čím sa do značnej miery zmenila národnostná štruktúra Rusoviec. Obec bola od zač. 50. r. 20. stor. značne izolovaná a dlho si zachovávala svoj tradičný poľnohospodársky charakter. V r. 1972 sa stala súčasťou Bratislavy, ale až v 2. pol. 90. r. 20. stor. zaznamenala rýchlejší rozvoj. Časti jej územia sa stali rekreačno-oddychovou zónou Bratislavy. Dobrá komunikačná dostupnosť a vybudovaná infraštruktúra sa stali hlavnými predpokladmi budovania obytných súborov, ktorá je popri turistickom ruchu perspektívnym rozvojovým prvkom mestskej časti Rusovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť