Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Poriadie

Základné údaje
Obec leží na S Myjavskej pahorkatiny pri úpätí Bielych Karpát v masíve Javorina. Pahorkatinný až vrchovinný povrch chotára tvoria treťohorné ílovce a pieskovce. Má hnedé lesné pôdy a rendziny. Chotár odlesnený, iba na SV bučina so smrekom a hrabom. Obec vznikla v r. 1955 odlúčením niekoľkých kopaníc od Myjavy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ešte zač. 20. stor. bola rozšírená výroba dreveného riadu, náradia a kolovratov. V r. 1944 - 45 pôsobili v okolí obce part. skupiny. JRD zal. v r. 1958. Za socializmu časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch na Myjave, Starej Turej a i. V obci sa nachádza pamätník u Klasovitých z r. 1848. Na mieste, kde stojí dnes pamätník, zahynulo 12 hurbanovcov v boji proti cisárskym vojskám. Počas boja vyhoreli osady u Klasovitých a časť Dolného Výhona. Odohral sa tu posledný boj prvej výpravy povstaleckého vojska slovenskej revolúcie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť