Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turček

Základné údaje
Leží na S úpätí Kremnických vrchov v pramennej oblasti Turca. Skladá sa z dvoch častí, Dolného a Horného Turčeka. V 1. polovici 14. stor. na hornom toku Turca založila Kremnica dve vlastné obce. V r. 1371 sa spomína Dolný Turček s dvoma banskými mlynmi, z čoho vyplýva, že musel existovať i Horný Turček. V r. 1442 sa spomína Dolný i Horný Turček. V r. 1567 sa o obec s Kremnicou súdila rodina Vladárovská, nakoniec ich panovník Leopold vyňal z právomoci Turčianskej stolice. Do Turčianskej župy boli vrátené až v r. 1848. V r. 1939 boli nemecké obce z Turca (medzi nimi i Turčeky) pričlenené k obvodu Okresného úradu v Kremnici, ale po 2. svetovej vojne opäť patrili do Martinského okresu. Pri Dolnom Turčeku sa nachádza masový hrob 182 vlastencov. V r. 1946 - 1947 bolo z obce vysídlené nemecké obyvateľstvo. Obyvateľstvo sa živilo prácou v lesoch, pálením dreveného uhlia, výrobou banského náradia a od 2. pol. 19. stor. do r. 1945 prácou na parnej píle. PD bolo založené v r. 1949 v r. 1961 bolo zlúčené s JRD Mošovce a v r. 1966 ho prevzali ŠM Turčianske Teplice. V 14. stor. bol vybudovaný vodovod z potoka Turiec do kremnických baní, ktorý slúži dodnes. V Dolnom Turčeku sa nachádza kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1901-1902, postavená na mieste staršej kaplnky z r. 1828. Rím. kat. kostol Najsvätejšej Trojice v Hornom Turčeku bol postavený v r. 1935.
M. č.: Dolný Turček, Horný Turček.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť