Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kamenica nad Hronom

Základné údaje
Obec leží v pohorí Burda a v Ipeľskej pahorkatine na ľavom brehu Hrona pri jeho ústí do Dunaja, 5 km SV od Štúrova. V katastri obce je chránené územie Kováčovské kopce - juh. Prvá zmienka o obci je z r. 1232, kedy patrila k Zvolenskému hradu. Zač. 14. stor. získalo podiel aj s mlynom Ostrihomské arcibiskupstvo. Fara sa spomína už v r. 1397. V r. 1570 bola obec, v ktorej stálo 25 domov, poplatná Turkom. Na cirkevných majetkoch hospodárili až do 19. stor. predialisti. Prvá zmienka o učiteľovi je z r. 1701. Školu postavili v r. 1842 a železnicu v r. 1851. V r. 1938 - 1945 obec sa stala súčasťou Maďarska. V r. 1944 - 45 počas oslobodzovania bola väčšia časť obce zničená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinárstvom. ŠM založili v r. 1946, JRD v r. 1950. Povodeň v r. 1965 spôsobila veľké škody. V kameňolome neďaleko obce sa ťažil andezit. Miestna časť Kováčov je rekreačná osada ležiaca pod andezitovými bralami. Pôvodne barokový rím. kat. kostol sv. Michala archanjela z r. 1734 bol klasicisticky prestavaný v r. 1842.
M. č.: Kamenica nad Hronom, Kováčov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť