Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kaloša

Základné údaje
Leží v severnej časti Rimavskej kotliny pod južným úpätím Slovenského rudohoria, v doline stredného toku potoka Kaloša. Obec vznikla r. 1961 zlúčením Nižnej a Vyšnej Kaloše. Názvy obce: Nižná Kaloša: 1247 Calysa; 1427 Kalosa; 1458 Also Kalosa; 1927 Nižná Káloša; maď. Alsókálosa. Vyšná Kaloša: 1427 Kalosa; 1458 Felsew Kalosa; 1927 Vyšná Kaloša; maď. Felsökálosa. Nižná Kaloša je doložená r. 1247, vznikla na území spustošenom tatárskym vpádom, ktoré Belo IV. daroval hradným bojovníkom. V 15. stor. patrila Korláthovcom, neskôr viacerým zemepánom. R. 1828 žilo v 58 domoch 453 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. Vyšná Kaloša vznikla odčlenením od Nižnej koncom 14. stor. Počas tureckej nadvlády bola obec vyplienená. R. 1773 tu žilo 12 rodín poddaných, r. 1828 v 17 domoch žilo 140 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. Najstaršou pamiatkou je kúria z prvej polovice 19. stor. a ref. kostol z r. 1889. V obci sa nachádzajú 2 kultúrne domy, verejná knižnica, materská škola, základná škola, futbalové ihrisko, 3 predajne s potravinami a 2 pohostinstvá.
M. č.: Vyšná Kaloša, Nižná Kaloša.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť