Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Roštár

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria na nive a terasovej plošine pri sútoku Hankovského a Roštarského potoka. Západná časť chotára sa rozprestiera na nive a terasovej plošine, východná časť prechádza z nivy a terasovej plošiny do vrchoviny. Porast je prevažne bukový s prímesou hrabu. Obec vznikla v 2. pol 13. stor. ako banícka osada. Prvá písomná zmienka pochádza z. r. 1318 pod menom Rester. Patrila štítnickým Bebekovcom.V stredoveku bol v obci citeľný vplyv nemeckého etnika, ktoré sem prišlo v rámci kolonizácie. V r. 1570 boli v obci tri hámre a v jednom z nich sa vyrábali šable. V 2. pol. 16. stor. bola obec poplatná Turkom. Od pol. 17. stor. patrila obec viacerým zemepánom. V r. 1709 - 1710 postihol obec veľký mor a v r. 1869 vyhorela. Obec postupným úpadkom baníctva nadobúdala čoraz viac charakter poľnohosp. obce. Obyv. sa zaoberali baníctvom, železiarstvom, poľnohosp., povozníctvom a remeslami. V súčasnosti sú zamestnaní najmä v poľnohosp., priemysle a doprave. V obci sa nachádza got. ev. a. v. kostol zo začiatku 14. stor., barokovo upravený koncom 17. stor. a 18. stor. Má tu sídlo Poľnohosp. družstvo ktoré združuje obce Roštár, Ochtina, Koceľovce, Petrovo, Slavoška, Markuška, Hanková a Brdárka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť