Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vojany

Základné údaje
Ležia uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 102 m. Archeologické doklady dosvedčujú, že sídlisko jestvuje od 9. stor. Najstarší písomný doklad o Vojanoch pochádza z r. 1292. Zemepánmi dediny boli šľachtici z Čičaroviec. Oni dali vo Vojanoch zriadiť v 14. stor. mýtnicu. V r. 1427 mali Vojany asi 33 poddanských domov. Neskôr obyv. aj domov ubúdalo. V r. 1599 bolo v sídlisku 24 poddanských domov. V r. 1715 tam hospodárilo 15 poddanských domácností, v r. 1720 už 19 domácností, v r. 1828 bolo v obci 61 domov a 479 obyv. V polovici 20. stor. bola pri obci vybudovaná výkonná elektráreň. V obci funguje prekládková stanica ropných produktov SWS Vojany. Kostol ev. ref. a faru postavili okolo r. 1845, kúriu okolo r. 1835.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť