Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slopná

Základné údaje
Leží v Pružinskej doline, pod Malenicou (909 m n. m.), 12 km JZ od Považskej Bastrice. Prevažne odlesnený pahorkatinný chotár s tvrdošmi po okrajoch tvoria druhohorné horniny, na J zasahuje do hornatiny Strážovských vrchov. Obec sa spomína v r. 1277 ako Szlopna. Obyv. pracovali v poľnohosp. a blízkych lesoch. JRD založené v r. 1958 a r. 1968 sa zlúčilo s JRD Dolný a Horný Lieskov. Kat. fara v obci je bar. budova z r. 1757, s neskoršími úpravami, rím. kat. kostol sv. Andreja apoštola, neskorobarokový z r. 1793 - 97.

Najvýznamnejší rodáci zo Slopnej je bernolákovec ostrihomský kanonik Dr. Šimon Fába (1731 - 1801) a cirkevný historik Anton Alojz Šafarovič (1741 - 1803). Apoštolský protonotár Mons. Andrej Patka (1908 - 2003), archivár Biskupského úradu v Nitre, tu pôsobil (1937 - 41) ako správca farnosti a v r. 1939 posvätil rím. kat, školu ľudovú školu, na ktorej prvým učiteľom bol kronikár obce Mgr. Karol Šmida (1915 - 2003). V obci sa narodil maliar a grafik František Viktor Podolay (1905 - 1958).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť