Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Predajná

Základné údaje
Obec sa nachádza v Z časti Horehronského podolia v doline Jasenského potoka. V chotári obce sú doložené predhistorické stopy z diluviálnej doby, stopy po ryžovaní zlata na Hrádku a nález rímskej mince. Zemianska obec písomne doložená v r. 1284 (zemani Moys, Belus), od r. 1358 patrila ľupčianskemu panstvu ako poddanská obec až do r. 1848. V 17. a 18. stor. sa tu nachádzal majer a pivovar, od r. 1890 píla a od r. 1926 ako píla fy. Karamann z Banskej Bystrice, ktorá bola r. 1948 zrušená. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., družstvo bolo založené r. 1958 a r. 1965 ho pričlenili k štátnemu majetku Podbrezová. Rím. kat. neskorogotický kostol Zjavenia Pána je z konca 15. stor. v r. 1754 zaklenutý, v 18. stor. renovovaný a v 20. stor. rozšírený. V obci sa nachádza rokoková farská budova z polovice 18. stor. a klasicistická kúria z 1. polovice 19. stor. s pristavaným portikusom na fasáde.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť