Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Ida

Základné údaje
Leží v záp. časti Košickej kotliny na dolnom toku Idy. Väčšia časť chotára je na náplavových kužeľoch potoka, menšia na zalesnenej severozáp. pahorkatine z treťohorných usadenín. Má nivné, illimerizované pôdy a hnedozeme. Osídlená v st. dobe bronzovej a ml. dobe laténskej. Prvý raz sa o nej dozvedáme r. 1251. Patrila Abovcom, od 14. stor. menila mejiteľov. R. 1332 tunajšia fara odviedla desiatok 20 grošov. Jedna z najrozvinutejších obcí v Above. Na zač. 15. stor. tu Perényiovci vybudovali hrad, ktorý sa stal strediskom panstva Veľká Ida. V 15. stor. ho obsadili Jiskrove vojská, r. 1566 bol zbúraný. Obec bola majetkom Perényiovcov a tvorila súčasť hradného panstva. Často sa tu konali snemy župy. V 15. stor. tu sídlilo veľké množstvo Cigánov, dokonca v 16. stor. tvorili posádku na hrade. Obec mala v r. 1427 91 port, r. 1630 odviedla deviatok 2 porty od gazdov a 1 portu od želiarov, r. 1715 mala 7, r. 1720 8 domácností, r. 1772 106 usadlostí. Od r. 1688 patrila Csákyovcom. R. 1828 mala 213 domov a 1743 obyv. Pracovali v poľnohosp. a na miestnych veľkostatkoch. V r. 1938 - 1945 obec bola pripojená k Maďarsku. Pamiatky: Kostol rím. kat. zo zač. 14. stor., zbarokizovaný r. 1743, rozšírený po r. 1818. Kaštieľ renes.-barok. z konca 17. stor. klas., upravený na prelome 18. a 19. stor. Synagóga klas. z r. 1780. Prícestná kaplnka klas. zo zač. 19. stor. Kaštieľ klas. z r. 1824. Kostol ref. z r. 1799, veža z r. 1836. Kúria klas. z 1. pol. 19. stor. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Cesticiach. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Železničná stanica. Člen Združenia obcí údolia Kaňapty v mikroregióne Bodvy.
M. č.: gomboš, veľká ida.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť