Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kotešová

Základné údaje
Leží na styku Javorníkov s Bytčianskou kotlinou v doline Rovnianky, ústiacej do Váhu. Lesy sú len v severnej časti chotára. Dnešný chotár vznikol spojením Veľkej, Malej a Zemianskej Kotešovej. Veľká Kotešová sa spomína v r. 1234. Jej časť už predtým patria nitrianskemu biskupovi, časť zemianskym rodinám Kotešovský, Kudelka, Príleský, Kocháč, Hrabovský. V r. 1598 mala 29 domov. Neskôr patrila panstvám Hričov a Bytča. Obyvatelia boli prevažne roľníci alebo pracovali v lesoch. Malá Kotešová je doložená v r. 1598. Patrila miestnym zemanom. V pol. 19. stor. splynula s Veľkou Kotešovou. Zemianska Kotešová sa spomína v r. 1598. V r. 1598 mala 16 domov. Patrila zemianskym rodinám, neskôr splynula s Veľkou Kotešovou. Obec je vzdialená od Bytče 5 km a rozkladá sa na oboch brehoch kanála Váhu. Medzi pamiatky obce patrí pôvodne gotická kúria, koncom 16. stor. prestavaná v renes. štýle. V súčasnosti slúži ako obecná knižnica. Kostol Panny Márie na návrší nad obcou pochádza zo začiatku 17. stor. Vežu pristavil v r. 1641 J. Nicolini, staviteľ rodiny Hrabovských, ktorých rodinný erb s nápisom je nad vstupným portálom. Vo veži zvony z rokov 1589 a 1821 s nápisom a reliéfmi. V obci stál i druhý kaštieľ z r. 1578, ale v osemdesiatych rokoch 20. stor. ho asanovali. V Kotešovej na rázcestí pri kanáli je východiskový bod pre absolvovanie prvej trasy Kysuckej cyklomagistrály.
M. č.: buková, kotešová, oblazov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť