Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Látky

Základné údaje
Rekreačné stredisko. Je najvyššie položenou obcou regiónu (900 m n. m.) Leží na vrcholovej plošine Slov. rudohoria. Chotár tvoria žulové horniny veporského kryštalinika. Žilný kremeň je pri osade Grapa, allantit v okolí osady Mláky. Pramení tu rieka Ipeľ a postavilo sa tu 6 malých vodných nádrží. Vrch Bykovo má nadmorskú výšku 1110,4 m. Lesy v okolí sú ihličnaté a zmiešané (bukovo-jedľovo-smrekové) s pestrou flórou a faunou. V časti Nižné Polianky sa vyskytujú aj vretenice. PR Habaňovo zahŕňa rašelinné lúky a svahové prameniská.
Zmienka o lokalite je z r. 1730 ako súčasť Málinca. Od r. 1953 je samostatnou obcou s osadami.

Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., od 2. pol. 19. stor. až do r. 1907 tu bola skláreň, vyrábala tabuľové a drobné sklo. Bola tu aj vodná píla. V súčasnosti je v obci roľnícke družstvo, hosp. strediská Táňovo, Čechanky. Je tu pekáreň a chov koní.

Murovaná zvonica je z r. 1804 so zvonmi z r. 1806 a 1903). Rím. kat. kostol Povýšenia Sv . Kríža bol postavený v r. 1998. V jednotlivých častiach obce sú kaplnky. V Mlákach je kaplnka Ružencovej PM z r. 1930, sv. Antona Paduanského je z r. 1856 a spomenúť treba aj kaplnky. Na lazoch sú zachované objekty ľudovej kultúry.

Pre účely rekreácie je tu vybudované rekreačné stredisko s možnosťami turistiky, cyklistiky, lyžovania (vleky), jazdou na koni (Ranč pod Bukmi), tenisom (vybudované kurty) a i. Ubytovať sa je možné v hoteli a chatách. Je tu pošta ZŠ a knižnica. Obec je dostupná autobusmi.
M. č.: Čechánky, Látky, Mláky, Nový Svet, Paseky, Polianky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť