Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hričovské Podhradie

Základné údaje
Leží v Strážovských vrchoch v doline Závadského Potoka. Južnú časť chotára v Súľovských skalách tvoria treťohorné zlepence, v Manínskych vrchoch druhohorné horniny. Prevládajú rendziny. Lesy sú v južnej časti, pri obci len malé plochy. V chotári je chránený prírodný útvar Skalná ihla, zriedkavý morfologický útvar vápennej skalnej ihly. Predpokladom vzniku obce, doloženej v r. 1469, bola existencia hradu, spomínaného v r. 1265. Hrad Hričov postavili po tatárskom vpáde. Bol strediskom menšieho panstva, ku ktorému v r. 1282 patrili Dolný a Horný Hričov, Ovčiarsko, Peklina, v r. 1469 aj Hlboké, Závadka, Veľká Kotešová, Dlhé Pole. Územie panstva patrilo nitrianskemu biskupstvu. (od 1208), koncom 13. stor. komesovi Bitterovi, Matúšovi Csákovi, neskôr Podmanickovcom a Thurzovcom. V polovici 16. stor. ho prechodne obsadili lúpežní rytieri a potom sa celé panstvo stalo súčasťou panstva Bytča. Hrad spustol začiatkom 17. stor. Obec patrila panstvu Hričov, neskoršie panstvu Bytča, ktoré tu malo majer. V r. 1598 bolo v obci 7 domov, v r. 1828 29 domov a 256 obyvateľov. Pracovali v lesoch a poľnohosp. Medzi pamätihodnosti obce patria najmä zrúcaniny hradu Hričov, gotického so zvyškami renesančných stavebných detailov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť