Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Rača

Raèa
Mestská časť Rača leží na severnom okraji mesta na úpätí Malých Karpát. Jej územie bolo osídlené už v praveku, ale prvá písomná zmienka o osade v jej neskoršom chotári pochádza z r. 1237. Obyvateľstvo sa venovalo predovšetkým vinohradníctvu, keďže sú tu ideálne podmienky na pestovanie viniča. To bol hlavný dôvod, že sa stredoveká Rača dynamicky rozvíjala a v 15. stor. dostala od panovníkov viaceré privilégiá, vrátane práva meča. Nedokázala sa však rozvinúť do sídla mestského typu a zostala poddanským mestečkom patriacim k panstvu Devín. V 2. pol. 16. stor. sa aj tu usadili chorvátski kolonisti, ktorí sa postupne asimilovali. V Rači však žila aj pomerne početná nemecká menšina, ale aj jej príslušníci splynuli so slovenským obyvateľstvom. Výstavba konskej železnice do Trnavy a Serede v r. 1846 a jej neskoršia rekonštrukcia na parnú prevádzku v r. 1873 boli dôležitými impulzmi pre rozvoj Rače. Väčšina nových priemyselných podnikov Bratislavy sa na sklonku 19. stor. stavala v severných okrajoch mesta, čo prispelo k rýchlemu rozvoju Rače i čo do počtu obyvateľstva. V r. 1910 tu žilo 4600 ľudí, čím obec prevyšovala viaceré mestá na Slovensku. Veľkú časť obyv. tvorili prisťahovalci. Po pripojení k Bratislave v r. 1945 sa začala ďalšia etapa v rozvoji Rače. V jej extraviláne postupne vyrástli viaceré sídliská i priemyselné podniky. Najznámejším sú Vinárske závody reprezentujúce tradičné hospodárske odvetvie tejto miestnej časti. V posledných rokoch sa však plocha račianskych vinohradov značne redukovala najmä pre ich atraktívnu polohu na okraji malokarpatských lesov a ustúpila expandujúcej výstavbe luxusných domov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť