Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bojná

Základné údaje
Chotár obce sa rozprestiera v J časti Považského Inovca v skupine Marhát a sčasti v SZ časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Preteká ním potok Bojnianka. Písomne je doložená v r. 1424 ako Bayna. V 15. stor., vďaka výhodnej polohe pri diaľkovej ceste, obec zažila veľký rozmach. Patrila rodine Ujlakyovcov, po nich sa v r. 1524 stali vlastníkmi Thurzovci. Na prelome 15. a 16. stor. sa vyvinula v trhové a jarmočné mestečko. V r. 1530 ju vypálili Turci. Koncom 16. stor. patrila obec k najväčším sídlam stredného Ponitria. V r. 1711 je doložená existencia 2 cechov, klobučníckeho a obuvníckeho a v r. 1712 aj čižmárskeho. Od polovice 18. stor. bola v obci manufaktúra na papier a pivovar. V r. 1715 sa tu založili rozsiahle vinice. Od r. 1900 pôsobili v budove bývalej župnej nemocnice Školskí bratia sv. Jána de la Salle. Je tu základná škola, ktorú navštevujú aj žiaci z Lipovníka, Blesoviec a Veľkých Dvorian, obvodné zdravotné stredisko s ambulanciami praktického lekára pre dospelých, pediatra a stomatológa slúži aj obciam Blesovce, Lipovník a Veľké Dvorany. V obci je viacero podnikateľských subjektov. Známy a turistami vyhľadávaný je Ranč pod Babicou, vhodný na agroturistiku a cykloturistiku. V obci sa narodil náboženský spisovateľ Andrej Sartorius (1630 - 1679). Vyhľadávaný je Ranč pod Babicou, vhodný na agroturistiku a cykloturistiku. Časťou obce sú je bývalá obec Malé Dvorany, spomínaná v r. 1156 ako Duorh, kedy bola obcou kráľovských dvorníkov. V 13. stor. patrila sudcovi Hermanovi Lampertovi, v 14. - 18. stor. rodinám Méreovcov, Hegedűsovcov, Jakušičovcov, od 1687 aj Erdődyovcom. V 19. stor. tu založili liehovar Kufflerovci, ktorí tu mali majetky. Obec bola v r. 1967 pričlenená k Bojnej.

V r. 1380 sa spomína aj obec Čížovec, ktorá patrila rodine Ludanických. Rozdelila sa na Dolný a Horný Čížovec a neskôr oba splynuli s Malými Dvoranmi.
M.č.: bojná, malé dvorany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť