Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kožany

Základné údaje
Ležia v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 245 m. Predpokladá sa, že sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1427, kedy tu hospodárilo okolo 25 podd. domácností. Patrila k panstvu Makovica. V r. 1600 malo sídlisko asi 8 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 5 podd. domácností, v r. 1828 bolo 32 domov a 247 obyv., v r. 1900 bolo 166, v r. 1970 174 obyv. Národná kultúrna pamiatka: gr. kat. drevený kostol zasvätený Stretnutiu Pána so Simeonom, pochádza z r. 1760. Interiér kostola je vyzdobený nástennými maľbami z r. 1793 - 1797 s výjavmi Starého a Nového zákona. Mnoho občanov pred 1. svet. vojnou a aj po nej pre ťažké životné podmienky odišlo za prácou do USA. Počas 1. svet. vojny padli na fronte 4 a v 2. svet. vojne 3 občania obce. Nízka prirodzená úrodnosť a zlá štruktúra pôdy, jej nepriaznivé fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti sa zmenili až zásluhou odborných zásahov po založení JRD a zlúčení s JRD Kurima v r. 1973. Pestujú sa tu zemiaky, kŕmna repa, obilniny, kukurica a ostatné druhy zelenín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť